Get Adobe Flash player

postheadericon Ekster

 

ekster

Volgens een Waalse en Franse sage had de ekster eerst een prachtig verenkleed, maar toen de vogel met de gekruisigde Jezus had gespot, werd hij vervloekt en kregen zijn veren de kleuren van de rouw. (Dit in tegenstelling tot het roodborstje, dat hulp aanbood!)
Andere menen dat eksters ongeluksdieren zijn, omdat ze als enige weigerden in te schepen in Noachs ark!

Eksters werden van oudsher al beschouwd als ongeluksvogels, verkondigers van dood en rampzaligheid. Ze staan voor lichtzinnig, praatlustig, twistzucht en ijdelheid! Nu nog zijn er woorden en uitdrukkingen in gebruik die getuigen van dit volksgeloof, denk maar aan een eksteroog.
Volgens het volksgeloof kunnen eksters zelfs het lot voorspellen. Het weer zou slechter worden wanneer een ekster luidruchtiger is dan anders.
Bijgeloof of niet?

 

top

postheadericon Hoefijzers

 

Een hoefijzer zou beschermen en geluk brengen.

Volgens het (bij)geloof verdubbelt het aldus verkregen geluk, als het hoefijzer boven een deur gespijkerd wordt. Als de opening naar boven wordt gehangen, wordt het geluk als het ware opgevangen,hoefijzer als de opening echter naar beneden hangt loopt het geluk uit de opening en trekt het hoefijzer ongeluk aan.
Ironisch genoeg zijn er ook landen waar het hoefijzer juist met de opening naar beneden moet worden opgehangen, zodat het ongeluk eruit loopt.

Vroeger hingen mensen vaak hoefijzers boven de deuren om betoveringen af te weren en te voorkomen dat heksen of feeën kwamen om de baby te ontvoeren.
In die tijd kende men ijzer nog niet zo goed en daarom zouden heksen en feen bang zijn voor het materiaal!
De vorm van een hoefijzer doet denken aan de halve-maanvorm, die bij vele volkeren symbool stond voor welvaart en geluk.

Een verklaring voor het voorspoedige hoefijzer is ook terug te vinden in de vroeg-Germaanse symboliek van het paard, met name Wodans ros, een heilig dier.

Als men een hoefijzer vindt, behoort het over de linkerschouder gegooid te worden, nadat de betreffende persoon een wens heeft uitgesproken. Daarna moet men doorlopen zonder om te kijken.

Volgens de feng shui is de ideale ligging van je huis, als het op een naar het zuiden gerichte heuvel ligt, dat wordt beschermd door omliggende heuvels in hoefijzervorm, waarvan de oostelijke heuvel boven de westelijke uitsteekt.

 

top

postheadericon Konijnenpoot

 

ekster

Dit wordt al jaren gebruikt als talisman. Dat gebruik komt voort uit het geloof dat de kracht van het bot jicht en kramp kon genezen.

De konijnenpoot zou daarnaast in heel wat culturen als een krachtig potentiemiddel beschouwd worden.
Geen wonder dat vooral mannen de talisman op zak hebben!!

 

top

postheadericon Het lieveheersbeestje

 

ekster

Het lieveheersbeestje wordt al van in de Middeleeuwen , als symbool van de Maagd Maria genoemd. Denk maar aan de naam Lievevrouwebeestje! Degene die zijn naam noemt mag op de hulp van Maria rekenen. Het is een heilzaam en heilbrengend diertje!
Het zou geluk meebrengen als het neerstrijkt op een persoon, maar die mag het dan niet wegjagen of doden! Die mag al dadelijk ongeluk verwachten! Het geluk hangt af van het aantal stippen!
In sommigen landen staan de stippen ook voor het aantal kinderen dat die vrouw zal baren!
Dat het lieveheersbeestje in veel liefdesaffaires een rol speelt, hebben we aan de Germanen te danken die verband legden met de godin Freya!
Als amulet trekt het diertje naast liefde ook rijkdom en succes aan!

 

top

postheadericon Vleermuizen

 

Door de eeuwen heen zijn er veel mythes, vormen van bijgeloof en fabels over vleermuizen ontstaan.

Omdat het nachtdieren zijn, worden ze geassocieerd met het duister, duistere krachten, de duivel, heksen, zwarte magie,... noem maar op.
Geen wonder dus dat de vleermuis al snel deel ging uitmaken van het Halloween feest !

Het feit dat het zoogdieren zijn, maar ze eruit zien als een muis met vleugels heeft hun reputatie geen deugd gedaan. Men hield ze namelijk voor dubbelzinnige wezens die op een bovennatuurlijke manier van gedaante kunnen veranderen.
Er onstonden dus fabels... zoals in allerlei verhalen deed de vleermuis zich eens voor als een vogel en dan weer als een gewoon dier. Omdat geen van beide klopte, werden ze gestraft en verbannen naar de nacht.vleermuis

In Finland geloofde men zelfs dat de ziel het lichaam verliet als de mensen sliepen en dan verscheen in de vorm van een vleermuis.Weer een verklaring waarom je vleermuizen enkel 's nachts ziet.

Reeds in het Oude Testament werd de vleermuis verafschuwd.
In het Nieuwe Testament noemt men ze 'de vogel van de duivel'. Voor de Christenen was de vleermuis de belichaming van de duivel en een vertrouweling van heksen. Allerlei monsters, waaronder de duivel, werden afgebeeld met vleermuisvleugels.

In de Middeleeuwen geloofde men dat de duivel verscheen in de gedaante van een vleermuis. In verscheidene Europese landen spijkerde men zelfs vleermuizen aan deuren of staldeuren om de duivel, vampiers, heksen en kwade geesten af te schrikken, of als afweermiddel tegen bliksem en muizen!

Ondanks onze huidige kennis, doet het gerucht nog steeds de ronde dat vleermuizen in je haar zouden vliegen!!!.
De meeste vleermuizen zijn insecten-, nectar- of fruiteters! Er bestaan wel de de vampiervleermuis, maar deze zijn helemaal niet zo verschrikkelijk als men ze steeds afschildert en leven in Zuid-Amerika.

In China en Japan staat de vleermuis voor geluk!
Het Chinese woord teken 'Fu' betekent zelfs zowel 'geluk' als 'vleermuis'. Zoals op een bekende oude talisman, gebruikt men de "levensboom" met zijn "vijf vleermuizen" nog steeds in kunstwerken. Deze talisman staat symbool voor een lang leven, rijkdom, gezondheid, geluk en een vreedzame dood. En een paar druppels van het bloed onder het hoofdkussen van een vrouw bezorgd haar een voorspoedige en snelle zwangerschap.

 

top

postheadericon Zwarte kat

 

De kat bekleedt al zeer lang een belangrijke plaats, bijvoorbeeld in de Germaanse mythologie. Freya, de godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de schoonheid, liet zich door de wolken rijden op een wagen die werd getrokken door wilde katten. Ook de druïden offerden de kat om de vruchtbaarheid over de velden af te smeken. kat

Egyptenaren beschouwden katten nog als heilig, (De kattengodin Bastet was zeer belangrijk in de Egyptische godsdienst.) (Zie ook zwart als kleur!)

In de Middeleeuwen werden katten aanzien als het symbool van kwaad, omdat duivels en heksen hun gedaante zouden aannemen.
Dat idee kwam vooral door hun oplichtende oogjes in het donker!
Waren de beestjes dan ook nog eens zwart, dan ging het helemaal mis. Zwart is al van oudsher het teken van kwaad en dood. Niet zozeer het zien van de kat werd een probleem. Pas als die zwarte kat iemands pad kruiste en ook nog eens van die persoon wegliep, dan was het helemaal mis!!!
De uitdrukking " een kat in een zak kopen " verwees naar het verbond tussen de kat en de duivel

 

top