Get Adobe Flash player

postheadericon De levensboom!

 

levensboom

In vele streken wordt bij de geboorte van een kind een levensboom of geboorteboom geplant.
Het kind zal opgroeien op dezelfde manier als de boom zich ontwikkelt.
Het leven van de nieuwgeborene is volgens het volksgeloof verbonden met het leven van de geplante boom.

Dit idee kent zijn wortels bij de Germanen.
Alle Germaanse volkeren beschouwden de boom als beeld van het leven. Denk maar weer aan de druïde!

De tijdstippen voor het planten van de levensboom zijn volgens het oude volksgebruik de geboorte zelf, de dag van de doop of de dag van de eerstvolgende nieuwe maan.

 

top

postheadericon De lindenboom!

levensboom

 

De lindeboom werd bij de Germanen aanzien als heilige boom. De godin Freya zou er zich in vestigen.

De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken. Ook later werd hij als 'goede boom' beschouwd.
Huwelijken werden gesloten onder de linde; de duimen van de geliefden werden dan in de bast gedrukt.

Een lindetak zou tevens helpen als middel tegen tandpijn bij kinderen en het zou, in amuletvorm, beschermen tegen heksen en geesten.

Bijgeloof of niet?

 

top

postheadericon Het klavertje vier!!!

de 13de

 

Het klavertje vier is een teken van voorspoed en geluk, en het symbool van Ierland.

Dat heeft te maken met St. Patrick, de heilige van Ierland.
De Ieren van toen toonden groot onbegrip over de Heilige Drie-eenheid. St. Patrick probeerde het uit te leggen, maar faalde. Toen vond St. Patrick een klavertje drie. Hierin herkende hij wat hij wilde uitleggen. Het was de natuur die de Heilige Drievuldigheid symboliseerde in het klavertje drie. Vanaf toen bekeerden de Ieren zich langzaamaan tot het christendom en het klaverblad werd hun gelukssymbool.

Een klavertje vier was dan een nog groter geschenk van de natuur.

Klaver zou beschermen tegen betoveringen van heksen; vooral het klavertje vier. Als men dat in zijn bezit heeft, zou men heksen van gewone mensen kunnen onderscheiden en onzichtbare feeën kunnen waarnemen.

Dromen van een klavertje vier voorspelt een lang en voorspoedig huwelijk.

top

postheadericon Kussen onder de maretak!

kaarsjes

 

Bij de Kelten en Germanen was de maretak een heilige plant, die in hun magische vruchtbaarheidsrituelen een belangrijke rol speelde.
Bij de midwinterceremonie sneed een in wit geklede druïde met een gouden sikkel de maretak uit de heilige eik. Daarna slachtte hij de offerdieren en dompelde de maretak in water dat dan als bescherming tegen ziekten en onheil werd gebruikt.
De offergaven waren bestemd voor de geesten van de vruchtbaarheid, zoals de godin Freya .

Zo kwam het dat de maretak later aan de balken van stallen werd gehangen; het diende om de mare (wat heks, spook of nachtmerrie betekent) weg te jagen en zo het vee vruchtbaar te houden.

Kussen onder de maretak maakte in de Engelstalige wereld dan ook ooit deel uit van de huwelijksceremonie.

Een maagd die niet onder de maretak of mistletoe gekust was, zou het komende jaar niet trouwen. Na een kus, mochten de jongens een besje van de maretak plukken en het kussen mocht doorgaan tot de tak helemaal was kaalgeplukt!

Dat gebruik kreeg nadien heel wat uitlopers, waaronder het kussen onder de maretak op het kerstfeest.

De maretak werd ook vaak gebruikt om boven de voordeur te hangen en zo boze geesten en krachten buiten te houden!
Bijgeloof?

 

top

postheadericon Op hout afkloppen...

 

en uitdrukkingen als "hout vasthouden" zijn overmoedige uitspraken!
hout Deze vorm van bijgeloof heeft zowel een christelijke als een heidense oorsprong.

Voor de heidense oorsprong moet men teruggaan naar de tijd van de Germanen.
De boom was voor hen de aardse belichaming van hun goden.
Men geloofde dat bomen de woonplaats waren van vele goden. Druïden voltrokken bezweringen en rituelen bij de heilige bomen. Wanneer de Germanen door demonische krachten werden bedreigd met een bepaald ongeluk, moesten ze hout aanraken; het was immers goddelijk.
Hout nam de boze geest in zich op en zond hem de grond in om zo te neutraliseren.

De christelijke oorsprong vindt men terug bij de kruisiging van Jezus.
Als men overmoedig was geweest, dan moest men een houten kruis aanraken als herinnering aan de nederigheid waartoe Jezus opriep. Overmoedig zijn was niet alleen het noodlot tarten, maar was tevens een zonde.

 

top

postheadericon Rijst werpen bij een huwelijk!

 

Nu gooien we rijst, maar oorspronkelijk werd er met tarwe gegooid.
Het doel daarvan was de vruchtbaarheid van het koppel te bevorderen.

Het gooien van rijst komt uit de Aziatische wereld.
Maar het is de zaaiende beweging die van belang is!

wedding

 

top

postheadericon Zout....

 

Zout speelt sinds mensengeheugenis een belangrijke rol in het dagelijks leven van onze voorouders!

In het oude Rome werden ambtenaren al voor een deel in zout betaald, zout was zeer kostbaar!
Zout bezat ook de eigenschap om slechte invloeden, in het bijzonder van heksen, te weren!
Zout bezat ook een zuiverende kracht!

Bij een katholiek doopsel werd een korrel zout in de mond gelegd, als symbool voor de zuivering van de erfzonde!
Een kring van zout zou beschermen tegen betoveringen van heksen.

Sommige mensen namen (nemen) altijd een zakje zout mee om succesvol zaken te doen.(?)
Wanneer iemand in het donker naar buiten ging, moest hij steeds zout in zijn hand houden, zodat hem niets overkwam.
Alleen de persoon zelf mag zout over zijn eigen eten strooien.
Men mocht dus niet verkwistend met zout omgaan!!! Wanneer men echter toch met zout knoeit, moest men onmiddellijk zout over de linkerschouder gooien, in de ogen van de slechte geesten. (Iemand zout in de ogen strooien!)
Links is ook de kant waarlangs de duivel mee zou gluren. Men hoopte op die wijze zijn fout te herstellen, een ernstige ziekte te voorkomen.

Hierdoor ontstonden ook weer diverse rituelen rondom het zoutvat op tafel. Bij het dekken van de tafel moet eerst het zoutvat geplaatst worden, om bij het afruimen als laatste te verwijderen. Nu laten ze, zoals in de meeste restaurants de gewoonte is, het zout gewoon staan!!!

Zeezout wordt in de leer van feng shui gebruikt om energie samen te ballen en sterk te maken. Sommige geven de raad om op bepaalde punten van het huis zout te strooien en het er gedurende een dag te laten liggen, zodat de kamer van negatieve energie wordt gezuiverd.
Voor een stabieler leven kunt u bijvoorbeeld een kom zout ten noordoosten van de deur plaatsen.

 

top