Get Adobe Flash player

postheadericon Kaarsjes in 1 keer uitblazen!

kaarsjes

 

Het in één keer uitblazen van de kaarsjes op de taart hoort gewoon bij een verjaardagsfeest. Wie daarin slaagt, kan rekenen op geluk tijdens het volgende jaar.

De oude Grieken kenden dat gebruik al.
Bij hen waren de kaarsen echte levenssymbolen. Al zaten er bij het ritueel wat addertjes onder het gras.
Bleef een uitgeblazen kaars naroken, dan lag er een schandaal in het verschiet.
Stond er een kaarsje te weinig op de taart, dan bespoedigde dat het overlijden van de jarige!
Bijgeloof?

 

top

postheadericon Met het linkerbeen uit bed stappen!

 

Links was vroeger altijd al ongunstig!
Veel daarvan zou te maken hebben met het feit dat de duivel aan de linkerzijde van God zat voordat hij uit de hemel verbannen werd! Het latijnse woord "sinister" betekend links!

Met je linkerbeen uit bed stappen, kan dan ook niets anders dan slecht nieuws betekenen.
Ook langs links het bed verlaten zou nadelig kunnen zijn voor de rest van de dag.

 

top

postheadericon Onder de ladder lopen...

 

ladder

Wie onder de ladder loopt, krijgt te maken met ongeluk.

Dat bijgeloof laat ons al eeuwen in een boog om een ladder heen lopen.

De oorsprong ligt in het symbool dat een ladder tegen een muur vormt: een driehoek.
De driehoek is traditioneel het symbool van de Heilige Drie-eenheid.
Wie het dus waagde door dat symbool te stappen, kon niet anders dan de duivel vereren en die bracht niets goeds mee!!

Later ontwikkelde men geleidelijk de overtuiging dat wie onder een ladder durfde door te gaan, door de dood getroffen kon worden.

Een vrouw die het waagde onder een ladder door te lopen, zou nooit binnen het jaar getrouwd raken.
Bijgeloof?

top

postheadericon Scherven brengen geluk!!!

 

Grieken gooien glazen stuk, joodse bruidegoms vertrappelen er tijdens de huwelijksplechtigheid. Na het ondertekenen van het huwelijksdocument breekt het bruidspaar een glas met de uitroep "Mazzeltov". (geluk)
Het breken van het glas staat voor de onbreekbaarheid van een huwelijk, een huwelijk kan niet worden verbroken, net zo min als dat een kapot glas weer heel gemaakt kan worden.

Het ritueel van glas stuk gooien of vertrappelen zou al dateren van de vijfde eeuw vóór Chr.
Glasgerinkel zou toen vooral gediend hebben om boze geesten de daver op het lijf te jagen en zo het geluk in stand te houden.

Het glas zou ook verwijzen naar de broosheid en kwetsbaarheid van het leven.

Maar dit telt niet voor de scherven van een spiegel!

Een gebroken spiegel brengt zeven jaar ongeluk! Al sedert de tijd van de Romeinen geloofde men dat de weerspiegeling, in water of met een spiegel, de reflectie van de ziel was! Als de spiegel breekt, breekt ook de ziel!
De zeven jaren komt van de oude veronderstelling dat het lichaam elke zeven jaar van fysiologische samenstelling verandert.

 

top

postheadericon Toosten!

 

Een toost uit brengen, is al een eeuwenoud gebruik.

Omdat ze vroeger wel eens stomdronken werden van teveel glaasjes wijn of bier, begon men te vrezen dat er in de alcoholbrouwsels boze geesten zaten.
toost Om die schrik aan te jagen werd er met metalen of tinnen bekers tegen elkaar geklonken voor het drinken, opdat het lawaai de geesten zou verjagen.

Later zou het ook een manier geweest zijn om de gasten aan te tonen dat de drank die werd aangeboden niet vergiftigd was!
Bijgeloof?

 

top

postheadericon Vallende sterren........

 

vallende ster

De oude Grieken zagen er vallende of opstijgende zielen in.
De Joden en Christenen legden er in de oude tijd een verband mee met gevallen engelen en soms zelfs met demonen. Vallende sterren deden eigenlijk dienst als voorboden van de ondergang van de wereld.
In het oude China zag men er echter de dood in van een vooraanstaand iemand, maar ze konden evenzeer wijzen op de geboorte van een kindje, wiens ziel uit de hemel op aarde viel.
Op andere plaatsen voorspelden ze dan weer oorlog.
Later, als de mens dacht dat de goden daar boven woonden,waren vallende sterren signalen van goden, hemeltekens, waardoor hun wensen en daden begrepen konden worden. Of ze konden de Goden om een gunst vragen!! Nu gelooft men nog steeds dat men een wens mag doen, die sowieso in vervulling gaat!!


Toen men vroeger inzag dat de sterren ook de seizoenen bepaalde, wilden zij dat ook doen met het menselijk lot! Dit was hetgeen dat aanleiding gaf tot het opstellen van horoscopen!

 

top

postheadericon Vingers of duimen kruisen...

 

...doen we als we willen dat bv iemand een goed examen aflegt.

De oorsprong van het duimen is wat omstreden.
duim omhoog Volgens sommigen komt het voort uit een oud Romeins gebruik. Door de duim omhoog of omlaag te houden besliste de keizer over het leven van de soldaat.

Anderen zoeken een verklaring in de magie. Door de duim op te steken, zouden bovennatuurlijke krachten doorgegeven kunnen worden aan wie ze nodig heeft.
De middelvinger over de wijsvinger krommen, zou dan weer een kruisvormig voorwerp moeten uitbeelden. Die voorwerpen oefenen vogens de Bijbel immers een positieve invloed uit.

 

top

postheadericon Vrijdag de 13de...

de 13de

 

In de oudheid was de vrijdag een geluksdag.
De Romeinen noemden hem zelfs, naar de godin Venus.

Pas vanaf de vierde eeuw groeide die dag uit tot één van boete, schuld en soberheid. Dat gebeurde vooral onder invloed van de Kerk.
Hiervoor waren twee redenen:
Eerste reden:
- Adam en Eva werden immers op een vrijdag door een slang verleid, waardoor zonde in de wereld kwam.
Tweede reden:
- Jezus zijn kruisdood vond plaats op Goede Vrijdag! Aan het Laatste Avondmaal zaten dertien personen, waaronder Judas, de verrader van Jezus. Bijgevolg deugde die dag dus niet langer.

Het getal dertien dankt zijn slechte faam dan ook weer aan het getal twaalf, wat volgens de getallenmagie een bijzonder getal is dat voorspoed brengt.
Het is het getal van de kosmische totaliteit: we hebben 12 maanden, 12 uren dag en 12 's nachts, 12 sterrenbeelden..... Dertien probeert die magie te overtreffen en dat is verdacht!
Het breekt de harmonie en daardoor kan het cijfer niet anders dan om moeilijkheden vragen.

 

top

Wimper wegblazen.

 

Bij het verlies van een wimper mag je een wens doen, net zoals bij een vallende ster. Daartoe moet je hem op de rug van je linkerhand leggen, een wens doen en hem wegblazen.
Is de wimper verdwenen, dan zal je wens in vervulling gaan.

Ook in dit gebruik speelt de duivel een belangrijke rol. Die zou namelijk zoveel mogelijk menselijk haar en wimpers verzamelen om de macht over een persoon te krijgen.
Door de wimper weg te blazen en een wens te doen, gaf men zichzelf meer kracht, om zo de duivel te snel af te kunnen zijn.

 

top